Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Externa medel
Handlingstyp
Sök

Beslut om externa medel

Beskrivning
ID dok 2.1.9-112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/Institution
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--