Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera interna styrdokument
Handlingstyp
Sök

Styrdokument

Beskrivning
ID dok 1.1.1-132
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Exempelvis policydokument, lokala regler, budget, verksamhetsplan, beslut om delegationer, lokala kollektivavtal,
funktionsbeskrivningar, beslut om terminstider. Inrättande av organ klassificeras i ST 1.3 och att utse ledamöter/fördela uppdrag klassificeras i VS 2.2.4.