Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera interna styrdokument
Handlingstyp
Sök

Beslutsunderlag och förslag till styrdokument

Beskrivning
ID dok 1.1.1-121
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Gäller nya styrdokument och revideringar. Ett ärende per styrdokument. Underlag kan omfatta, remisshandlingar, synpunkter på förslag, MBL-dokumentation