Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera externrevision
Handlingstyp
Sök

Enkätsvar till ESV

Beskrivning
ID dok 1.2.2-112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Enkät och enkätsvar bildar ett ärende.