Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera kvalitetsutvärdering
Handlingstyp
Sök

Minnesanteckningar från dialoger

Beskrivning
ID dok 1.2.3-151
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK
Anmärkning Universitetsledningens dialoger med fakulteterna genomförs två gånger per år som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.