Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera kvalitetsutvärdering
Handlingstyp
Sök

Beslut om eventuella åtgärder med anledning av utvärdering eller uppföljning

Beskrivning
ID dok 1.2.3-141
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Exempelvis UKÄ:s kvalitetsutvärderingar av utbildning.