Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera kvalitetsutvärdering
Handlingstyp
Sök

Underlag till kvalitetsrapporter

Beskrivning
ID dok 1.2.3-112
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Exempelvis UKÄ:s kvalitetsutvärderingar av utbildning.
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6