Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera årsredovisning och bokslut
Handlingstyp
Sök

Årsbokslut

Beskrivning
ID dok 1.2.5-116
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar EK
Anmärkning Kvartals-, halvårs- och årsbokslut samlas och sorteras per år.