Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Anta och registrera doktorand
Handlingstyp
Sök

[Inaktuell] Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå

Beskrivning
ID dok 4.3.1-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet
Anmärkning Ett antagningsärende per person som ska antas. Eventuellt doktorand-anställningsärende registreras i PA-serien. Information om antagning kontra anställning, se bilaga 4. Av ärendemeningen i diariet ska det framgå vilken examen som är slutmål och om det gäller antagning till senare del.