Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Anta och registrera doktorand
Handlingstyp
Sök

Beslut om utseende av doktorandexaminator

Beskrivning
ID dok 4.3.1-411
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet
Anmärkning Utseende av examinator i samband med antagning ingår i antagningsärende.