Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Anta och registrera doktorand
Handlingstyp
Sök

Tillstyrkan

Beskrivning
ID dok 4.3.1-122
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet
Anmärkning Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien.