Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva kurs på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Kursvärdering

Beskrivning
ID dok 4.2.2-211
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Papper
Ansvar Fakultet/Institution
Gallringsfrist 2 år efter sammanställning.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2