Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva kurs på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Lärarens examinationsuppgifter

Beskrivning
ID dok 4.2.2-151
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper
Registrering/system Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar Fakultet/Institution
Anmärkning Arkivering i särskild serie. Sortering efter kurs, i kursakt. Digitalt bevarande om lärarens examinationsuppgifter till-handahålls i t ex lärplattform.