Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva kurs på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Övriga handlingar som kan uppstå under genomförande av kurs

Beskrivning
ID dok 4.2.2-161
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Fakultet/Institution
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2