Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva kurs på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Studiehandledning

Beskrivning
ID dok 4.2.2-131
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper
Registrering/system Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar Fakultet/Institutionen
Anmärkning Arkivering i särskild serie. Sortering efter kurs, i kursakt. Digitalt bevarande om studiehandledningar tillhandahålls i t ex lärplattform.