Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva kurs på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Schema

Beskrivning
Schema i system: Scheman skapade i TimeEdit gallras 2 år efter kursstart.
Schema på papper: Scheman med rikt informationsinnehåll bevaras. Övriga scheman får gallras vid 2 år efter kursstart. Gallras med stöd av RA-FS 1991:6 (ändrad i RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2).
ID dok 4.2.2-111
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar 
Registrering/system Kan hanteras i TimeEdit, Lärplattform
Ansvar Fakultet/ institution
Anmärkning Se bilaga 2 i dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå.
Gallringsfrist Får gallras 5 år efter kursstart.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39