Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva kurs på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Bokningsuppgifter

Beskrivning
ID dok 4.2.2-121
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system TimeEdit
Ansvar Fakultet/ institution
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2