Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Tillhandahålla service för doktorander
Handlingstyp
Sök

Beslut om och dokumentation av mentorsverksamhet på forskarnivå

Beskrivning
ID dok 4.4-311
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3 (för beslut rörande mentors-verksamhet)
Ansvar Handläggande enhet