Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Tillhandahålla service för doktorander
Handlingstyp
Sök

Beslut om och dokumentation av introduktioner

Beskrivning
ID dok 4.4-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper Digitalt
Registrering/system W3D3 (för beslut rörande introduktion)
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Gäller introduktioner som inte ingår som del i poänggivande kurs inom utbildningen, t ex universitetsövergripande.