Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Analysera data
Handlingstyp
Sök

Dokumentation av mät- och registreringsmetoder

Beskrivning
ID dok 5.3-111
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Fakultet/Institution
Gallringsfrist Bevaras om det inte finns beskrivet i metodbeskrivning, annars gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6