Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Analysera data
Handlingstyp
Sök

Dokumentation av pågående försök eller experiment

Beskrivning
ID dok 5.3-112
Bevaras/Gallras Bevaras för rekonstruktion av försök eller experiment.
Ansvar Fakultet/Institution