Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Rapportera data
Handlingstyp
Sök

Publikation

Beskrivning
ID dok 5.5-131
Bevaras/Gallras Bevaras
Ansvar Fakultet/Institution
Anmärkning Här avses den färdiga och tryckta publikationen i form av exempelvis en doktorsavhandling.
Produktion och tryck av publikationer som hanteras genom universitetet beskrivs i 2.6 Hantera information och kommunikation.
  
Förvaras i
FE1-10A - Linnaeus University Press  
FE1-10B - Licentiatavhandlingar