Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Rapportera data
Handlingstyp
Sök

Delrapporter

Beskrivning
ID dok 5.5-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Ansvar Fakultet/Institution
Anmärkning Inkluderar inlägg gjorda i sociala medier (e-mail, bloggar, Twitter etc.) som använts inom ”the scientific discourse". Delrapporter ingår ibland i rekvisition av medel, se nedan.