Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Rapportera forskningsresultat
Handlingstyp
Sök

Godkänd ekonomisk slutrapport

Beskrivning
ID dok 5.5-223
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Ekonomiavdelningen
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--