Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Rapportera data
Handlingstyp
Sök

Ekonomisk slutrapport

Beskrivning
ID dok 5.5-222
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Ekonomiavdelningen
Anmärkning Inklusive rapportering till finansiärer.