Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva program eller kurs
Handlingstyp
Sök

Bokningsuppgifter lokaler

Beskrivning
ID dok 3.2.1-221
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system TimeEdit
Ansvar Institution LOS
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6