Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva program eller kurs
Handlingstyp
Sök

Tentamensformulär

Beskrivning
ID dok 3.2.1-311
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar Institution
Anmärkning En kopia av varje tenta bevaras.
Se vidare i bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
  
Förvaras i
FE1-7A - Lärarens examinationsuppgifter  
FE1-7A - Lärarens examinationsuppgifter  
FE1-7D - Lärarens examinationsuppgifter