Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva program eller kurs
Handlingstyp
Sök

[Inaktuell] Kursinformation

Beskrivning
ID dok 3.2.1-241
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar Institution
Anmärkning Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet.
  
Förvaras i
FE1-7A - Kursinformation