Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva program eller kurs
Handlingstyp
Sök

Handlingar vid tentamenstillfället

Beskrivning
ID dok 3.2.1-331
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar Institution
Anmärkning Närvarolista, pauslista,
toalista etc.
Gallringsfrist 2 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6