Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva program eller kurs
Handlingstyp
Sök

Schema

Beskrivning
ID dok 3.2.1-211
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar 
Registrering/system Kan hanteras i TimeEdit och Lärplattform
Ansvar Institution
Anmärkning Se bilaga 1 i 3 Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist Får gallras 5 år efter kursstart.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39