Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva uppdragsutbildning
Handlingstyp
Sök

Handlingar vid tentamenstillfället uppdragsutbildning

Beskrivning
ID dok 3.2.2-231
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Institution
Anmärkning Närvarolista, pauslista, toalista etc.
Gallringsfrist 2 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6