Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva uppdragsutbildning
Handlingstyp
Sök

Schema inom uppdragsutbildning

Beskrivning
ID dok 3.2.2-111
Bevaras/Gallras Gallras eller bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Kan hanteras i TimeEdit och Lärplattform
Ansvar Institution
Anmärkning Se bilaga 1 i 3 Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist Scheman skapade i TimeEdit gallras 2 år efter kursstart. Övriga scheman får gallras 2 år efter kursavslut. Scheman med rikt informationsinnehåll bevaras.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6