Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva uppdragsutbildning
Handlingstyp
Sök

Bokningsuppgifter lokaler inom uppdragsutbildning

Beskrivning
ID dok 3.2.2-121
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Kan hanteras i TimeEdit
Ansvar Institution LOS
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6