Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva uppdragsutbildning
Handlingstyp
Sök

Kompendier inom uppdragsutbildning

Beskrivning
ID dok 3.2.2-131
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar Institution
Anmärkning Avser egenproducerade kompendier. Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning.