Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva uppdragsutbildning
Handlingstyp
Sök

Föreläsningsmaterial uppdragsutbildning

Beskrivning
ID dok 3.2.2-132
Bevaras/Gallras Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar Institution
Anmärkning Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning.
Gallringsfrist Vid inaktualitet. Handlingar som bedöms ha ett framtida värde bevaras.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6