Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera disciplinärenden
Handlingstyp
Sök

Yttrande om överklagande av disciplinär åtgärd

Beskrivning
ID dok 3.3.4-313
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK
Anmärkning Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”. Förvaltningsrätten beslutar i överklagandeärendet.