Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera disciplinärenden
Handlingstyp
Sök

Beslut i överklagande av disciplinär åtgärd

Beskrivning
ID dok 3.3.4-314
Bevaras/Gallras Bevaras och gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3 Ladok
Ansvar UK
Anmärkning Beslut bevaras. Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
Se Bilaga 6 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist Dokumenterad avstängning Ladok gallras 1 år efter avslutad avstängning.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6