Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera disciplinärenden
Handlingstyp
Sök

Anmälan om misstänkt fusk eller förseelse

Beskrivning
ID dok 3.3.4-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3 Box
Ansvar UK
Anmärkning Se vidare Bilaga 6 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist