Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera disciplinärenden
Handlingstyp
Sök

Yttrande från student i disciplinärende

Beskrivning
ID dok 3.3.4-211
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3 Box
Ansvar UK
Anmärkning Se Bilaga 6 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist Yttrande från student i disciplinärende och underlag i ett disciplinärende: Hanteras även i molntjänsten Box. Handlingar i Box ska gallras direkt efter nämndens sammanträde (3.3.4-111) eller senast 25 dagar efter att de lagts upp i Box (3.3.4-211).