Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera disciplinärenden
Handlingstyp
Sök

Kallelse till möte med disciplinnämnd

Beskrivning
ID dok 3.3.4-212
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar UK
Gallringsfrist Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6