Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera intern kompetensutveckling
Handlingstyp
Sök

Beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag

Beskrivning
ID dok 2.2.6-121
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Exempelvis uppdrag till en institution att utveckla och ge kurs för universitetets anställda i kompetens-utvecklingssyfte.