Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera organisation
Handlingstyp
Sök

Beslutsunderlag för ny eller förändrad organisatorisk enhet

Beskrivning
ID dok 1.3-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Planera struktur, tillhörighet, ansvarsfördelning och resursfördelning för organisatorisk enhet. Underlag kan omfatta MBL-dokumentation, risk- och konsekvensanalyser samt remiss och remissvar. Val av ledamöter och utseende av ledamöter till organ klassificeras i verksamhetsområde VS.