Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva verksamhetsutveckling
Handlingstyp
Sök

Beslut om förändring i verksamhet

Beskrivning
ID dok 1.5-411
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet