Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva verksamhetsutveckling
Handlingstyp
Sök

Beslut om uppdrag om verksamhetsutveckling

Beskrivning
ID dok 1.5-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Ett ärende per uppdrag.