Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva verksamhetsutveckling
Handlingstyp
Sök

Underlag till rapport om verksamhetsutveckling

Beskrivning
ID dok 1.5-211
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Underlag kan omfatta
utredningsmaterial,
remisshandlingar, MBL-
dokumentation.