Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utnämningar
Handlingstyp
Sök

Beslut om utnämning av affilierad forskare/professor

Beskrivning
ID dok 2.2.5-412
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet