Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utnämningar
Handlingstyp
Sök

Beslut om tilldelning av förtjänsttecken

Beskrivning
ID dok 2.2.5-512
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar HR
Anmärkning Ett samlat ärende diarieförs per år för alla förtjänsttecken.