Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utnämningar
Handlingstyp
Sök

Beslut om utseende av beredningsgrupp för hedersdoktorsutnämning

Beskrivning
ID dok 2.2.5-211
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet
Anmärkning Hedersdoktorsutnämningar diarieförs i ett ärende för hela universitetet, per år. I ärendet ingår beslut om ledamöter i beredningsgrupp, nomineringar för utsedda hedersdoktorer, beslut om utseende av hedersdoktor och beslut om utseende av promotor.