Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utnämningar
Handlingstyp
Sök

Nominering av hedersdoktor

Beskrivning
Sekretess Sekretess gäller nomineringar fram till dess att föreslagen hedersdoktor tackar ja och utsetts.
ID dok 2.2.5-212
Bevaras/Gallras Bevaras (nominering av de som utses)
Gallras (övriga)
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet
Anmärkning Endast nomineringar för de som accepterat utnämningen och blivit utsedda till hedersdoktorer registreras i diariet.
Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år.
Gallringsfrist Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2