Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera uppdrag
Handlingstyp
Sök

Röstresultat

Beskrivning
ID dok 2.2.4-161
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3 Medarbetare
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Röstning kan ske digitalt via Medarbetare (internwebb)